Vennootschapsrecht

Advisering en ondersteuning
ten aanzien van algemeen
vennootschapsrechtelijke
vraagstukken, onder meer
betreffende het oprichten,
inrichten en besturen van
ondernemingen