Mediation

Onafhankelijke, neutrale
bemiddeling en sturing bij
het oplossen van geschillen
tussen partijen onderling